Thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Thực hiện một số nhiệm vụ cấp, đổi thẻ nhà báo của Cục Quản lý phát thanhh, truyền hình và thông tin điện tử.


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 

Tên chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông
Tên bên mời thầu: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên gói thầu: Sản xuất và in phôi thẻ (nhà báo)
Tên dự án: Thực hiện một số nhiệm vụ cấp, đổi thẻ nhà báo của Cục Quản lý phát thanhh, truyền hình và thông tin điện tử.
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Vào 8h30’ ngày 6 tháng 12 năm 2013 đến  16h30’ ngày 11 tháng 12 năm 2013.
Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ: Chậm nhất là trước 16h30’ ngày 11 tháng 12 năm 2013, tại Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Địa chỉ phát hành: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 04.3.9448034                      Fax: 04.3.9448036

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)