Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh


Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 240 trạm BTS VMS".

Thông tin chi tiết tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)