Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin thông báo mời thầu


Ngày 13/5/2013, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu về gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê trụ sở làm việc của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ, ngày 17 tháng 5 năm 2013 đến trước 09 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2013.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Cục Ứng dụng CNTT, tầng 8 tòa nhà Cục Viễn thông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (Một triệu đồng)

Địa chỉ nhận hồ sơ đấu thầu: Văn phòng Cục Ứng dụng CNTT, tầng 8 tòa nhà Cục Viễn thông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 03 tháng 6 năm 2013

Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn bằng tiền mặt/Bảo lãnh ngân hàng).

Hồ sơ đấu thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 03 tháng 6 năm 2013, tại Cục Ứng dụng CNTT, tầng 8 tòa nhà Cục Viễn thông, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cục Ứng dụng CNTT kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đấu thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.
 

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)