Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu


Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu cungcấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)