Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông mời thầu


 Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tên gói thầu: Trang bị hệ thống máy chủ cho hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 3  tháng 12 năm 2012  đến ngày 10 tháng 12 năm 2012  (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch – Phát triển dịch vụ

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại : 04 35563457   Fax: 04 35563458

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9  giờ, ngày 10 tháng 12 năm  2012

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)