Cục Viễn thông phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu "Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam"


Ngày 12/9/2012, Giám đốc Trung tâm đo lường Cục Viễn thông đã ký ban hành quyết định số 50/QĐ-TTĐL Cục Viễn thông phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu "Thuê nhân công và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác đo kiểm 998 trạm BTS của Viettel trên địa bàn các tỉnh miền Nam".

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây.

Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)