Cục Viễn thông mời chào hàng cạnh tranh thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 450 trạm BTS Viettel


 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 - Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo mời chao hàng cạnh tranh Gói thầu "Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ công tác kiểm định 450 trạm BTS Viettel"

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây

 

Cục VT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)