Quỹ Viễn thông công ích mời thầu cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc Quỹ viễn thông công ích Việt Nam


Tên gói thầu: Cục cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của Quỹ viễn thông công ích Việt Nam

Thông tin chi tiết xem tại đây

Quỹ VTCI Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)