Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử


THƯ CHÀO HÀNG
 
Chủ Đầu Tư: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
 
Thực hiện Đề án “ Xây dựng các chương trình thông tin chuyên đề (Báo, đài, truyền hình, web,…) phục vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu”
Ban điều hành và tổ gúp việc thực hiện đề án có dự trù thực hiện một số khoản sau;
 
I. In sổ tay phóng viên
Số lượng khoảng 700 cuốn Sổ tay phòng viên khổ 20.5 cm x 15.5 cm, Bìa da loại tốt có in các nội dung sau.
1. Bản đồ thề giới
2. Bìa lót 
3. Họ tên phòng viên, địa chỉ, điện thoại, Email
4. Văn bản liên quan về biến đổi khí hậu
5. Tài liệu biên soan 120-150 trang (5-10 ảnh minh hoạ Quốc tế và Việt Nam)
6. Giấy viết ( 100 -120 trang)
7. Lịch năm 2010- 2011
8. Tên, Số điện thoại của các chuyên gia
9. Bản đồ việt nam
10. Trang bìa in chữ chìm mầu vàng
 
II. Sản xuất phim tài liệu
Sản xuất phim tài liệutuyên truyền về biến đổi khí hậu ( phần 1) 3 tập mỗi tập khoảng 25 phút.
Theo phương thức chào hàng cạnh tranh;
Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử mời các tổ chức, cá nhân có đủ  năng lực, kinh nghiệm thực hiện sẽ liên hệ với Văn phòng Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đị chỉ : số 50 Triệu Việt Vương Hà Nội  Tel : 04.39448035 để xem mẫu cụ thể.
Hồ sơ chào hàng xin gửi về Văn phòng Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử: 50 Triệu Việt Vương Hà Nội  Tel : 04.39448035
 
Hạn cuối cùng nộp hồ sơ : Ngày 16/6/2010.
 
Hồ sơ gồm có:
1 - Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị (bản photocoppy có công chứng);
2 - Bản chào hàng chi tiết.;
Nhà thầu có thể đăng ký, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện tại địa chỉ nêu trên. (Thông báo được đăng ký liên tiếp trong 5 ngày làm việc từ 9/6/2010 trên trang Web của Bộ Thông tin và truyền thông.
 
Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 6/2010.
 
CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN  HÌNH VÀ THÔNG TIN  ĐIỆN TỬ
 
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)