Thông tin mời thầu Gói Thầu số 1 "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị phần cứng thuộc dự án Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông"


- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tên gói thầu: Gói Thầu số 1 "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị phần cứng".

- Tên dự án: Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2009 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 10  tháng 9 năm 2009 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.

    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT:     Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.

    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2009.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 9 năm 2009, tại Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)