Thông tin mời thầu Gói Thầu số 2 "Cung cấp phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử".


- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tên gói thầu: Gói Thầu số 2 "Cung cấp phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng xây dựng cổng thông tin điện tử".

- Tên dự án: Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2009 đến trước  08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2009 trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.
    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: 

    Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội.

    Điện thoại: 04.35563457                                       Fax: 04.35563458

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2009.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 9 năm 2009, tại Trung tâm Thông tin, số 115 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)