Dự án hạ tầng thiết bị lưu trữ


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2010

5. Kinh phí dự án: 7.702 triệu đồng

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)