Sở BCVT Khánh Hòa tổ chức tập huấn “Nhận diện, lập kế hoạch và quản lý dự án phần mềm”

(Mic.gov.vn) - 

Trong 2 ngày 6-7/6/2007 vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Chương trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp (BSPS) - Hợp phần 1 tổ chức lớp tập huấn “Nhận diện, lập kế hoạch và quản lý dự án phần mềm” nhằm giúp các cán bộ chuyên phụ trách về công nghệ thông tin tại các Sở, ngành có kiến thức về việc xác định yêu cầu và quy trình thu thập yêu cầu cho một dự án phần mềm.


Trong 2 ngày 6-7/6/2007 vừa qua, Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Chương trình hỗ trợ khu vực doanh nghiệp (BSPS) - Hợp phần 1 tổ chức lớp tập huấn “Nhận diện, lập kế hoạch và quản lý dự án phần mềm” nhằm giúp các cán bộ chuyên phụ trách về công nghệ thông tin tại các Sở, ngành có kiến thức về việc xác định yêu cầu và quy trình thu thập yêu cầu cho một dự án phần mềm.

Trong những năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được các cơ quan nhà nước quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, liên quan đến công tác đầu tư xây dựng phần mềm, vấn đề nhận diện đầy đủ và chính xác ngay từ ban đầu các yêu cầu của cơ quan để đặt hàng cho đơn vị tư vấn thiết kế (hoặc tư vấn xây dựng) luôn là trở ngại lớn đối với Chủ đầu tư. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến dự án phần mềm hay bị phát sinh khối lượng, kéo dài tiến độ hoặc đầu tư không hiệu quả.

Lớp học với sự tham gia của gần 80 học viên hiện đang công tác tại các Sở, ban ngành trong tỉnh và đặc biệt là có sự tham gia của Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắc Lắc. Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được học tập làm thế nào để có thể nhận diện đúng và đủ yêu cầu cho một dự án phần mềm mà cơ quan mình chuẩn bị đặt hàng cho công ty phần mềm; hỗ trợ quản lý dự án đúng tiến độ, hạn chế yêu cầu mới phát sinh. Bằng cách thảo luận nhóm để trao đổi kinh nghiệm với nhau, các học viên càng được bổ sung kiến thức thực tế hơn khi đứng trên phương diện là một kỹ sư khách hàng khi phân tích và xây dựng quy trình cho 01 dự án phần mềm. Qua đó, các học viên có thêm kiến thức tổng quan về quản lý dự án phần mềm./.

Tô Hồng Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)