Quảng Nam cấp phép sử dụng tần số và các thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá thuộc địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ thị số 05/2007CT-BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc Tăng cường quản lý thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển và Chỉ thị số 35/CT-UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhằm sử dụng hiệu quả tần số để thông tin liên lạc trên biển, trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng tránh thiên tai, tránh gây can nhiễu. Ngày 30/5 và ngày 05/6/2007 Sở Bưu chính viễn thông Quảng Nam phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực III, chính quyền địa phương huyện, các xã ven biển của huyện Núi Thành tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và các thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá.


Thực hiện chỉ thị số 05/2007CT-BBCVT ngày 16/4/2007 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc Tăng cường quản lý thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá, bảo đảm an toàn cho thông tin vô tuyến điện trên biển và Chỉ thị số 35/CT-UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhằm sử dụng hiệu quả tần số để thông tin liên lạc trên biển, trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng tránh thiên tai, tránh gây can nhiễu. Ngày 30/5 và ngày 05/6/2007 Sở Bưu chính viễn thông Quảng Nam phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực III, chính quyền địa phương huyện, các xã ven biển của huyện Núi Thành tiến hành cấp giấy phép sử dụng tần số và các thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá.

Núi Thành là một huyện có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo thống kế, hiện nay Núi Thành có khoảng 827 tàu cá. Trong đợt này đã tiến hành cấp phép cho 76/84 phương tiện nghề cá có trang bị thiết bị phát sóng. Đây là đợt cấp phép đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng đã đạt được kết quả khích lệ. Với thủ tục cấp phép đơn giản, cấp giấy phép tại chỗ, người làm đơn xin cấp phép không nhất thiết là chủ tàu nên việc cấp phép diễn ra nhanh, thuận lợi.

Trong dịp này, ngư dân trực tiếp được giải đáp những thắc mắc của mình trong việc sử dụng tần số và các thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá, các tần số dành riêng cho công tác cứu nạn, cứu hộ phòng khi có trường hợp xấu xảy ra.

Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực III tiến hành cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng trên phương tiện nghề cá cho ngư dân tại các huyện có các xã ven biển như Thăng Bình, Duy Xuyên, Hội An và Tam Kỳ trước mùa mưa bão. Đồng thời tiến hành cấp phép cho một số chủ phương tiện chưa đăng ký cấp phép sử dụng tần số trong các đợt cấp phép tập trung theo hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thông qua chính quyền địa phương.

Thanh Trúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)