Vietnam Post: cầu nối những tấm lòng thiện nguyện

Hơn 1.000 tấn hàng cứu trợ đã được tiếp nhận và chuyển phát tới khúc ruột miền Trung, hàng tỉ đồng được trao gửi tới đồng bào trong trận lũ kinh hoàng. Mưa lũ đã đi qua nhưng nghĩa tình người Bưu điện vẫn mãi ở lại.

Tin vắn

Tuần thứ 10 Từ 2-7/3/2007

Tin vắn

Tuần 7, 8, 9 năm 2007 (từ 8/2 - 2/3/2007)

Tin vắn

Từ ngày 1/02 đến ngày 07/02/2007

Tin vắn

Từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2007

Tin vắn

Từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2007

Tin vắn

Từ ngày 28/12/2006 đến 3/1/2007

Tin vắn

Từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2006

Tin vắn

Từ 14/2 - 20/12/2006

11 năm phát triển lớn mạnh của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngày 19/04/1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 249/TTg về việc thành lập Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ, sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về bưu chính-viễn thông thuộc Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ Bưu chính Viễn thông. Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) là một doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực BCVT, được tổ chức hoạt động theo mô hình các Tổng công ty mạnh (Tổng công ty 91) của Nhà nước. Ngày 01/08/1995, Chính phủ ra Nghị định 51/CP phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT. Kể từ đây, bên cạnh các nhiệm vụ công ích, VNPT đã thực sự hoạt động như một doanh nghiệp.

VNPT: Tầm vóc mới với mô hình Tập đoàn

Việc hình thành Tập đoàn BCVT VN là nhằm xây dựng một doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực BC-VT- CNTT có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, chuyên môn hoá cao, kinh doanh đa ngành cả trong nước và quốc tế trong đó Viễn thông, CNTT và Bưu chính là các ngành kinh doanh chính. Tập đoàn sẽ gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; làm nòng cốt để BCVT-CNTT Việt Nam phát triển nhanh, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả.