Quảng Nam: Bưu chính công ích đồng hành giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đã rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ vậy nên đã góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Đắk Lắk đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số

 Chiều 13/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025

 Đó là kết quả nổi bật của tỉnh Lào Cai trong chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số quý I năm 2023.

Hà Nội: Chuyển đổi số để xây dựng thành phố thông minh

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết nêu rõ, chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh là trách nhiệm, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài... Việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đòi hỏi sự thay đổi nhận thức sâu sắc hơn nữa, sự vào cuộc quyết liệt, tăng tốc triển khai nhiệm vụ của các cấp, ngành thành phố.

Bình Dương “đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành mục tiêu chung chuyển đổi số của quốc gia là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030.

Hà Tĩnh: Triển khai chương trình đào tạo, tập huấn về Chuyển đổi số năm 2023 tại các xã, phường

Chuyển đổi số cấp xã là một trong những chủ trương của Chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Huyện Vụ Bản đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian qua, huyện Vụ Bản đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững.

Bắc Ninh: Gần 1500 học viên được tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Từ ngày 13 đến 28/4, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh) phối hợp tổ chức tập huấn cho gần 1500 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới. Hệ thống này được triển khai trên cơ sở hợp nhất Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến, đến nay đã hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, sẵn sàng đi vào hoạt động vào ngày 4/5/2023.

 

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước

Chiều 27/4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bình Phước phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bình Phước tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số ngành NN&PTNT. Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Thụy Luân chủ trì hội thảo. 

Nền tảng ban đầu trong chuyển đổi số ở Quảng Nam

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm được chính quyền tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển mọi mặt ở địa phương, trước mắt là hướng đến mục tiêu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan công quyền, đồng thời cung cấp các dịch vụ công hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp…

Bắc Kạn tập trung chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có 42 nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số với tổng kinh phí trên 66,8 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chuyển đổi số được sàng lọc, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo hiệu quả đồng bộ, bảo đảm đúng thực chất.