Quảng Nam: Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số

 Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Thái Nguyên có 324 doanh nghiệp công nghệ số

 Năm 2022, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thành đoàn Thái Nguyên xung kích trong chuyển đổi số

 Với xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, Thành đoàn Thái Nguyên đã huy động đoàn viên thanh niên phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường đến từng nhà hỗ trợ từng người dân, hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng các sản phẩm dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng thanh toán tiện lợi. Trên 18 nghìn đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Bình Dương: Nhiều kiến nghị quan trọng để thành công trong chuyển đổi số

 Công tác chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh Bình Dương thời gian qua đã có những bước đi cơ bản, vững chắc theo đúng tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Dương ban hành. Tuy nhiên để công tác CĐS thành công, người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành đã có thêm nhiều kiến nghị giải pháp quan trọng…

Chuyển đổi số ở Bà Rịa - Vũng Tàu

 Mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về mức độ chuyển đổi số. 

Bắc Ninh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chuyển đổi số

 Sáng 13/12, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh.

Thái Thụy: Đẩy mạnh chuyển đổi số

 Huyện Thái Thụy (Thái Bình) đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy nhanh, hiệu quả công tác chuyển đổi số (CĐS) nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương dễ dàng trong việc quản lý, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính (TTHC) khi người dân, doanh nghiệp giao dịch, làm việc tại cơ quan công quyền.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2022

 Ngày 13/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số tỉnh năm 2022. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Chuyển đổi số tỉnh chủ trì. Tham dự có các thành viên BCĐ, Tổ công tác giúp việc BCĐ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; Trưởng BCĐ Chuyển đổi số các huyện, thành phố.

 

Tuyên Quang: Chuyển đổi số, xây dựng nông nghiệp thông minh đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nông thôn mới

 Trong các giải pháp xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp… và các doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) tác có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc liên kết các hộ dân đầu tư sản xuất áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Kết quả toàn diện trên 3 trụ cột chuyển đổi số ở Bắc Giang

Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số (CĐS) và xây dựng chính quyền điện tử; cũng thuộc nhóm tỉnh đầu tiên gửi - nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số liên thông bốn cấp và là địa phương sớm tích hợp Cổng Dịch vụ công của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và các doanh nghiệp, tỉnh phấn đấu duy trì trong nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước về CĐS.