INFOGRAFIC: Chỉ tiêu phát triển Xã hội số tỉnh Ninh Bình năm 2022

Chỉ tiêu phát triển Xã hội số tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Thái Nguyên lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu của chuyển đổi số

 Theo biểu đồ xếp hạng chỉ số tổng hợp về chuyển đổi số mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Thái Nguyên hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 trong 63 tỉnh thành.

Thành phố Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã, phường năm 2022

 Thành phố Thanh Hóa là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của tỉnh nên có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Với mục tiêu có 10 phường xã hoàn thành chuyển đổi số trong năm 2022, thành phố đã huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chung tay thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại 10 phường xã được chọn, sẽ tạo tiền đề lan tỏa chuyển đổi số toàn diện trên toàn địa bàn.

Sơn La: Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

 Thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2591/QĐ-UBND.

Hà Nội: Tìm giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số

 Chuyển đổi số trong doanh nghiệp được định nghĩa là "Việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp".

Trà Vinh: Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

An Giang phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy chuyển đổi số

 Cùng với cả nước, An Giang đang tập trung các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Bên cạnh những yếu tố: Nhận thức; thể chế; hạ tầng số; nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng thì việc phát triển nguồn nhân lực cũng đóng vai trò quan trọng để chuyển đổi số thành công.

Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số

 Chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực có vai trò không nhỏ trong sự phát triển của thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025. Xác định được điều đó, chính quyền thành phố đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động. Mục tiêu là hướng tới xây dựng chính quyền số, công dân số, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

INFOGRAFIC: Dấu ấn Chuyển đổi số Ninh Bình năm 2022

Năm 2022, Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2020.