Phiếu điều tra thu thập số liệu về công nghiệp CNTT phục vụ xây dựng Sách Trắng năm 2023

Triển khai Quyết định số 1680/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề cương Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam năm 2023, Cục Công nghiệp CNTTT&TT triển khai thu thập thông tin, số liệu và xây dựng bài viết theo Đề cương được duyệt. 

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Quyết định 1786/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2  kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023  theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (vòng 1). Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (vòng 1). 

Thông báo tuyển dụng viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

Thông báo số 215/TB-NXB TTTT ngày 7/9/2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo số 702/TB-TBDCB ngày 21/8/2023 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, tải về tại đây.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục An toàn thông tin

Thông báo số 22/TB-CATTT ngày 18/8/2023 của Cục An toàn thông tin.

Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo số 08/TB-TTĐN ngày 08/8/2023 của Cục Thông tin đối ngoại.

Thông báo tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ công văn số 3040/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-TTĐN ngày 01/8/2023 của Cục trưởng Cục TTĐN ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức của Cục TTĐN năm 2023; Cục TTĐN thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục TTĐN năm 2023.