Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/06/2021
Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Thái Nguyên tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

(18/06/2021)

Ngày 17-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 điều tra viên và thành viên Ban Chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của huyện Phú Bình.

Hà Nội tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Hà Nội tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(17/06/2021)

Ngày 15/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng  Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cao Bằng: Hội nghị tập huấn trực tuyến Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

Cao Bằng: Hội nghị tập huấn trực tuyến Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

(16/06/2021)

Ngày 8/6, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố toàn quốc tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì.

Lào Cai: Huyện Bảo Thắng triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021

Lào Cai: Huyện Bảo Thắng triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021

(16/06/2021)

Từ ngày 01/3/2021, cùng với cả nước, huyện Bảo Thắng tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Đây là cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.