Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

TIN TỨC

Bộ TT&TT tổ chức chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ

08/09/2022 20:48 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 8/9/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng khối cơ quan Bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


Theo ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, đợt đánh giá nội bộ lần này là nhằm xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với các chuẩn mực đánh giá; tìm cơ hội liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Khối cơ quan Bộ nhằm không ngừng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

20220908-pg25.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Phạm vi đánh giá là thực hiện đánh giá tất cả 8 đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ trong 1 ngày, cụ thể: Văn phòng Bộ, Vụ Bưu chính, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ. Chuẩn mực đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng gồm: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Hệ thống văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật, các qui chế, qui định hiện hành.

“Trong đợt đánh giá nội bộ lần này, chúng ta không tham vọng tìm ra hết mọi khuyết tật của Hệ thống quản lý chất lượng, mà ưu tiên tìm kiếm những lỗi mang tính hệ thống để xử lý, để khắc phục và để phòng ngừa”, đại diện Vụ Khoa học Công nghệ nhận định. 

GP

Lượt truy cập: 3877

Từ khóa: Bộ TT&TT, đánh giá nội bộ, Hệ thống quản lý chất lượng, TCVN ISO 9001:2015.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )