Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

TIN TỨC

Trà Vinh: Xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

25/11/2014 09:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-STTTT về việc triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đáp ứng yêu cầu đề án 30; đảm bảo việc rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực TT&TT phù hợp với bộ thủ tục hành chính đã công bố; quy trình xử lý công việc và các hoạt động xử lý nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nhằm duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận.

Theo đó, yêu cầu các phòng chuyên môn trực thuộc tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan phải đảm bảo khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan; phù hợp với thực tế hoạt động, tạo điều kiện cho từng cán bộ, công chức giải quyết đúng luật, đúng hạn, công khai; giúp lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của đơn vị; đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 
 
Từ yêu cầu đề ra, Kế hoạch đã hoạch định trình tự và các bước thực hiện để triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở TT&TT đó là: Phối hợp với Tổ chức tư vấn đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng; Soạn thảo hệ thống tài liệu ISO; triển khai áp dụng; đánh giá hệ thống ISO; công bố phù hợp hệ thống và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Thời gian triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2014, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và phù hợp với tiến trình cải cách hành chính của ngành, chủ yếu ở 05 lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính - viễn thông, khiếu nại và tố cáo, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của đơn vị. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

Khánh Hà

Lượt truy cập: 12811

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )