Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

TIN TỨC

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh triển khai có hiệu quả ISO 9001:2008

16/09/2013 10:44 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Việc áp dụng ISO 9001:2008 hiệu quả góp phần nâng cao rõ rệt cả về quy trình xử lý, năng lực lãnh đạo, tác phong của cán bộ và hồ sơ lưu trữ; các quy trình giải quyết công việc đã bao quát toàn bộ thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông theo kết quả rà soát của Đề án 30. Đồng thời, Đoàn đánh giá cũng nêu một số góp ý để Sở Thông tin và Truyền thông duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2014.

Việc áp dụng có hiệu quả ISO 9001:2008 của Sở Thông tin và Truyền thông đã được Đoàn kiểm tra- Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Ninh mới đây đánh giá cao. Việc áp dụng duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 đã thực hiện đánh giá việc thiết lập các quy trình áp dụng; các quyết định đã ban hành cho việc áp dụng, công tác thành lập Ban chỉ đạo ISO tại Sở; công tác chấp hành đánh giá nội bộ, đánh giá định kỳ hàng năm; các chứng nhận áp dụng ISO được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, lựa chọn, kiểm tra nội dung các quy trình ISO so với thực tế.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị đã thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo ông Nguyễn văn Hào - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thông qua các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra về việc áp dụng ISO 9001:2008 trong cơ qua Sở, chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra để tiếp tục duy trì, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng này trong thời gian tới.
 

Đài Sơn

Lượt truy cập: 2715

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)