Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023
Tập huấn, đào tạo IPv6 cho khối Bộ, ngành và các cơ quan trung ương

Tập huấn, đào tạo IPv6 cho khối Bộ, ngành và các cơ quan trung ương

(30/05/2023)

Nhằm phát triển nguồn nhân lực IPv6, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các CQNN trong chuyển đổi IPv6 kết hợp tái kiến trúc hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT theo hướng hiện đại, phục vụ phát triển hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từ ngày 25-26/5/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo IPv6 cho các cán bộ kỹ thuật các đơn vị phụ trách CNTT của 32 đơn vị khối Bộ, ngành, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan trung ương.

VNNIC tổ chức khóa đào tạo về IPv6  cho sinh viên Đà Nẵng

VNNIC tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho sinh viên Đà Nẵng

(19/05/2023)

Nhằm đầy mạnh công tác phát triển cộng đồng, hỗ trợ sinh viên để phát triển nguồn nhân lực số trong tương lai, vừa qua, VNNIC đã tổ chức 02 khóa đào tạo miễn phí về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 cho các bạn sinh viên đến từ các trường Đại học về công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

(21/04/2023)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Theo đó, giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

100% Bộ, ngành, địa phương sẽ chuyển đổi IPv6 thành công trong giai đoạn 2023-2025

100% Bộ, ngành, địa phương sẽ chuyển đổi IPv6 thành công trong giai đoạn 2023-2025

(28/03/2023)

Sáng ngày 28/3/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết Giai đoạn 1 Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình IPv6 For Gov), triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Giai đoạn 2 Chương trình IPv6 For Gov (2023 – 2025). Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ ngành; Các Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông...