Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Thông báo về tiến hành điều tra thống kê hiện trang phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe – nhìn toàn quốc năm 2010

23/05/2010 23:36 CH Xem cỡ chữ

(Đề cương gợi ý nội dung thông tin, tuyên truyền ở cấp xã, thông qua đài truyền thanh. Các ban chỉ đạo điều tra thống kê tỉnh tham khảo và sửa, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cụ thể)

Ngày 31/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 420/QĐ-TTg về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010. Đây là cuộc điều tra có qui mô lớn, đến từng hộ gia đình trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn toàn quốc hiện nay là rất cần thiết, có ý nghĩa lớn và để Nhà nước thu thập các thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển thông tin và truyền thông thời gian qua cũng như xây dựng các chính sách, kế hoạch, giải pháp phát triển thông tin và truyền thông trong thời gian tới, góp phần thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình đã không ngừng phát triển mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo với công nghệ mới, dịch vụ ngày càng đa dạng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân ở mọi miền đất nước.  

Cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, số hộ gia đình và cá nhân trong xã (phường, thị trấn) sử dụng dịch vụ điện thoại, nghe đài phát thanh, xem truyền hình, đọc báo,…. ngày càng nhiều, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và các hoạt động thông tin của người dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn phát triển thông tin và truyền trong điều kiện mở cửa thị trường cũng đang bộ lộ những vấn đề phải điều chỉnh. Đó là thực trạng phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet và nghe-nhìn ở các vùng miền, địa phương chưa được hài hòa, chưa đồng bộ. Vì vậy, cuộc điều tra này sẽ cung cấp thông tin từ thực tiễn để Nhà nước đề ra các giải pháp hữu hiệu để tiếp tục xây dựng Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển toàn diện và hiệu quả, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về công nghệ thông tin, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Nội dung của cuộc điều tra thống kê sẽ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình. Về đối tượng điều tra, trên địa bàn xã (phường, thị trấn) có:

-   Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp xã, Trạm Y tế, Thư viện, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đóng trên địa bàn xã; các điểm Bưu điện -Văn hóa xã.

-   Tất cả các hộ gia đình.

-   Các trạm phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng trên địa bàn.

         Thời điểm tiến hành điều tra bắt đầu từ 0h ngày 1/6/2010 đến ngày 30/6/2010.

         Đối với các hộ gia đình, cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, internet, máy thu thanh, thu hình của tất cả các hộ gia đình trên địa bàn, của các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

            Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra thống kê, UBND xã (phường, thị trấn) đề nghị các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã hưởng ứng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo qui định của nhà nước. Ở mỗi thôn (bản, ấp,…), Ông (Bà) Trưởng thôn sẽ đến từng hộ gia đình để tiến hành thu thập thông tin, số liệu. Các chủ hộ hoặc thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, số liệu theo yêu cầu của cuộc điều tra thống kê. Toàn xã (phường, thị trấn) chúng ta phấn đấu hoàn thành việc thu thập thông tin, số liệu trong thời gian qui định, góp phần đảm bảo cho sự thành công của cuộc điều tra thống kê toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

BBT

Lượt truy cập: 30918

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )