Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Tiết kiệm 90% chi phí và thời gian ký kết hợp đồng nhờ vContract của Viettel

Tiết kiệm 90% chi phí và thời gian ký kết hợp đồng nhờ vContract của Viettel

(05/12/2023)

 Giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử vContract của Viettel sẽ đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

(05/12/2023)

 (Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 522/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Các ngành, lĩnh vực cần cung cấp thêm dịch vụ sử dụng chữ ký số cá nhân

Các ngành, lĩnh vực cần cung cấp thêm dịch vụ sử dụng chữ ký số cá nhân

(05/12/2023)

 Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) (sửa đổi), một đạo luật được kỳ vọng góp phần thúc đẩy việc đưa người dân lên môi trường số.

Thanh Hóa cấp chữ ký số cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

Thanh Hóa cấp chữ ký số cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

(05/12/2023)

 Nhằm thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, ký chuyển văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp cùng VNPT Thanh Hóa cấp chữ ký số cho Trưởng Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh này...