Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

Chuyển đổi số - Chính phủ số

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số

(27/05/2023)

Là cơ quan thường trực về chuyển đổi số của tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, Sở Thông tin và Truyên thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhất là ưu tiên triển khai giải pháp phát triển hạ tầng số để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Đà Nẵng phấn đấu kinh tế số đạt 20% GRDP vào năm 2025

Đà Nẵng phấn đấu kinh tế số đạt 20% GRDP vào năm 2025

(27/05/2023)

Tối 26-5, Hội thảo Chuyển đổi số với chủ đề “Dữ liệu số - Thách thức và định hướng” do UBND thành phố Đà Nẵng kết thúc sau nửa ngày thảo luận sôi nổi. Theo đó, thành phố xác định chuyển đổi số là “động lực”, "chìa khóa quan trọng" trong phát triển thời gian tới.

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực

(26/05/2023)

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Vinasa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, chuyển đổi số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tạo ra những kết quả thực, những giá trị thiết thực cho nền kinh tế-xã hội. Đây là lúc cơ sở dữ liệu phát huy vai trò và sức mạnh.

Việt Nam đang trên con đường chuyển đổi số

Việt Nam đang trên con đường chuyển đổi số

(25/05/2023)

Tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam-châu Á 2023, sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh trong công cuộc thực hiện chuyển đổi số, Chính phủ giữ vai trò dẫn dắt với tư duy từ doanh nghiệp, các nhà khoa học.