Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/10/2020
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực nghiên cứu về an toàn thông tin

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực nghiên cứu về an toàn thông tin

(30/11/2016)

Ngày 28/11/2016, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT - Ban Điều hành triển khai Đề án 99, Học viện Kỹ thuật Mật mã và Cục An toàn thông tin (ATTT) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ I về an toàn, an ninh thông tin. Hội thảo diễn ra trong 02 ngày 28-29/11/2016.

Những cuộc tấn công mạng đã thay đổi từ lượng sang chất

Những cuộc tấn công mạng đã thay đổi từ lượng sang chất

(10/11/2016)

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam tại buổi gặp mặt báo chí nhân Ngày ATTT Việt Nam năm 2016 chiều 9/11 tại Hà Nội.

Cần phối hợp hành động để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Cần phối hợp hành động để đảm bảo an toàn thông tin mạng

(04/11/2016)

"Tấn công mạng là không phân biệt biên giới, nên tất cả các cá nhân, tổ chức, quốc gia cần liên kết và phối hợp hành động", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nhấn mạnh tại Hội thảo An toàn không gian mạng cho hôm nay (Cybersecurity Today) ngày 3/11 tại Hà Nội.

Đảm bảo an toàn thông tin cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội

(04/11/2016)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, đảm bảo an toàn thông tin không phải là nhiệm vụ của riêng cá nhân, tổ chức nào; nó cần có sự tin tưởng, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, sự chung tay góp sức của doanh nghiệp, cá nhân trong toàn xã hội.