Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/06/2020
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

(08/12/2017)

Nằm chuỗi sự kiện của tháng an toàn thông tin, ngày 01/12/2017 tại Cần Thơ, Cục An toàn thông tin đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2015 – 2017 (Đề án 893)

Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2015 – 2017 (Đề án 893)

(08/12/2017)

 Ngày 8/12/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin giai đoạn 2015 – 2017 (Đề án 893).

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 48/2017 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

(08/12/2017)

Trong tuần 48/2017, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 198 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin bao gồm: 06 lỗ hổng ở mức trung bình, 192 lỗ hổng chưa được đánh giá. Trong đó có 11 lỗ hổng đã có mã khai thác.

Tháng 11: Gần 600 website của Việt Nam bị tấn công

Tháng 11: Gần 600 website của Việt Nam bị tấn công

(04/12/2017)

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 11 vừa qua đã có 597 sự cố tấn công mạng vào các website tại Việt Nam.