Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 01/06/2020
Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

Hàng ngàn trang web của Israel bị tấn công thay đổi giao diện

(25/05/2020)

 Hàng ngàn trang web của Israel đã bị thay đổi giao diện vào ngày 21/5 để hiển thị một thông điệp chống Israel. Ngoài ra, cuộc tấn công còn tìm cách truy cập webcam của những người dùng.

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng để tấn công các trang WordPress

Tin tặc lợi dụng lỗ hổng để tấn công các trang WordPress

(25/05/2020)

 Một lỗ hổng đã được xử lý gần đây trong plugin đánh giá sản phẩm (WP Product Review Lite) WordPress có thể bị tin tặc lợi dụng để tấn công các trang web.

Tòa án Đức yêu cầu siết chặt việc thu thập dữ liệu Internet của BND

Tòa án Đức yêu cầu siết chặt việc thu thập dữ liệu Internet của BND

(25/05/2020)

 Tòa án Hiến pháp nhấn mạnh các quyền cơ bản của Đức như tự do báo chí và bí mật viễn thông không chỉ là các quyền cơ bản của riêng người Đức mà cũng là quyền của người nước ngoài ở hải ngoại.

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

12 địa phương đã tích hợp thanh toán online trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(21/05/2020)

 Văn phòng Chính phủ hiện đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh của 12 tỉnh, thành phố.