Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/10/2020
Adobe và lỗ hổng thực thi mã nguy cấp trong Flash Player

Adobe và lỗ hổng thực thi mã nguy cấp trong Flash Player

(19/10/2020)

 Adobe đã vá một lỗ hổng thực thi mã tùy ý nguy cấp trong Flash Player. Đây là lỗ hổng duy nhất được gã khổng lồ phần mềm xử lý vào thứ Ba tuần này.

Cloudflare ra mắt nền tảng bảo mật Zero Trust Networking mới

Cloudflare ra mắt nền tảng bảo mật Zero Trust Networking mới

(19/10/2020)

 Cloudflare vừa công bố ra mắt một nền tảng Zero Trust mới có thể giúp các tổ chức xử lý những khó khăn về mạng và bảo mật liên quan tới việc gia tăng nhân lực làm việc ở xa.

Ứng dụng Honeypot trong bảo mật thiết bị IoT

Ứng dụng Honeypot trong bảo mật thiết bị IoT

(19/10/2020)

 Trên thế giới hiện nay đang tồn tại khoảng hơn 6 tỉ thiết bị IoT, và nếu giả sử toàn bộ các thiết bị này bị chiếm quyền điều khiển bởi tin tặc, mạng lưới botnet cho các cuộc tấn công DDoS thật sự khó kiểm soát. Tháng 5 năm 2017, qua khảo sát, hãng bảo mật Kaspersky đã xác định được hơn 7000 mẫu malware tồn tại trên thiết bị IoT.

Vì nguồn nhân lực an toàn thông tin ASEAN

Vì nguồn nhân lực an toàn thông tin ASEAN

(19/10/2020)

 Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT) ASEAN 2020 không chỉ là sân chơi, cơ hội giao lưu, học hỏi mà còn vì mục tiêu phát hiện nhân tài, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT cho các nước ASEAN.