Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng Công nghiệp In không?

Kết quả ( 106 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
2.83 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
4.72 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
3.77 %
Chưa hài lòng ( 94 lượt bình chọn )
88.68 %