Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng Công nghiệp In không?

Kết quả ( 108 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
4.63 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
4.63 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
3.7 %
Chưa hài lòng ( 94 lượt bình chọn )
87.04 %