Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Kết quả ( 18 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
38.89 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
16.67 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
27.78 %
Chưa hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
16.67 %