Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia không?

Kết quả ( 15 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
33.33 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
20 %
Bình thường ( 2 lượt bình chọn )
13.33 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
33.33 %