Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Báo điện tử VietnamNet không?

Kết quả ( 18 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
33.33 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
27.78 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
22.22 %
Chưa hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
16.67 %