Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Báo điện tử VietnamNet không?

Kết quả ( 24 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
41.67 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
20.83 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
16.67 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
20.83 %