Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Kết quả ( 80 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 31 lượt bình chọn )
38.75 %
Hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
10 %
Bình thường ( 7 lượt bình chọn )
8.75 %
Chưa hài lòng ( 34 lượt bình chọn )
42.5 %