Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Kết quả ( 62 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 27 lượt bình chọn )
43.55 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
11.29 %
Bình thường ( 7 lượt bình chọn )
11.29 %
Chưa hài lòng ( 21 lượt bình chọn )
33.87 %