Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Kết quả ( 43 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 18 lượt bình chọn )
41.86 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
13.95 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
13.95 %
Chưa hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
30.23 %