Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Kết quả ( 19 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
47.37 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
21.05 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
15.79 %
Chưa hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
15.79 %