Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Kết quả ( 25 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
40 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
8 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
16 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
36 %