Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Kết quả ( 16 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
6.25 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
18.75 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
25 %