Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Công nghệ thông tin không?

Kết quả ( 43 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 21 lượt bình chọn )
48.84 %
Hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
16.28 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
9.3 %
Chưa hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
25.58 %