Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ không?

Kết quả ( 32 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
37.5 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
15.62 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
12.5 %
Chưa hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
34.38 %