Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế không?

Kết quả ( 18 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
27.78 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
16.67 %
Chưa hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
5.56 %