Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Bưu chính không?

Kết quả ( 33 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
36.36 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
18.18 %
Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
3.03 %
Chưa hài lòng ( 14 lượt bình chọn )
42.42 %