Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho DNNVV tỉnh Bình Thuận


Trong các ngày 11-12/05, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) phối hợp với Dự án USAID LinkSME và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công khóa đào tạo "Chuyển đổi số mô hình kinh doanh và ứng dụng tiếp thị số cho DNNVV tỉnh Bình Thuận".


Theo BTV

Lượt truy cập: 119