Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Chuyển đổi số và cải cách hành chính trong ngành y tế


Chuyển đổi số được xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện, do Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, cần phổ biến và quán triệt đến từng viên chức và người lao động trong bệnh viện để có nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số.


Theo HTV

Lượt truy cập: 249