Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 75

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
473/QĐ-VP Khác Quyết định Cơ cấu tổ chức Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh 26/07/2022
465/QĐ-VP Khác Quyết định Cơ cấu tổ chức Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng 22/07/2022
575/PTTH&TTĐT Khác Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền Tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng 24/04/2018
94/QĐ-VPCP Khác Công văn điều hành Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 31/01/2018
2948/QĐ-BNV Khác Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28/12/2017
1357/PTTH&TTĐT Khác Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp 24/10/2016
2512/QĐ-UBND Khác Quyết định Thông tin, tuyên truyền Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình 16/09/2016
149/QĐ-ƯDCNTT Khác Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 04/08/2016
14/CĐ-TW Khác Công điện Lĩnh vực khác Công điện khẩn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai 27/07/2016
294/KH - CĐTTTT Khác Công văn điều hành Lĩnh vực khác Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8), ngày Thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8) 14/07/2016