Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/10/2020

Văn bản QPPL : 219/2005/QÐ-TTg

Số hiệu 219/2005/QÐ-TTg
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010
Ngày ban hành 09/09/2005
Ngày có hiệu lực 08/10/2005
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 12/1999/QH10
30/2004/QH11
29-LCT/HÐNN8
Download

219-2005-QÐ-TTg.doc

219-2005-QÐ-TTg.odt

219-2005-QÐ-TTg.pdf

219-2005-QÐ-TTg.zip

Chi tiết văn bản