Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản QPPL : 72/2022/NĐ-CP

Số hiệu 72/2022/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

NGHI-DINH-72-04-10-20222.PDF

Chi tiết văn bản