Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/08/2021

Văn bản CĐĐH: 458/QĐ-BTTTT

Số hiệu 458/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 07/04/2021
Ngày có hiệu lực 07/04/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

458QD.PDF

Chi tiết văn bản