Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản CĐĐH: 985/QĐ-TTg

Số hiệu 985/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

985.signed.pdf

Chi tiết văn bản