Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

Văn bản QPPL : 61/2018/NĐ-CP

Số hiệu 61/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 23/04/2018
Ngày có hiệu lực 21/06/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

61.signed.pdf

Chi tiết văn bản